Huỳnh Thy

Ngày cập nhật 23-06-2021


 • Tên thật: Nguyễn Thị Huỳnh Thy
 •    
 • Sinh  ngày 06-02-1991
 •    
 • Sở thích: Ca hát – Du lịch – Xem phim

Một số diễn viên đã lồng:

 •    
 • Thời  Đại Hoàng Kim               vai       Na-het-do-ran/  Niger
 •    
 • Tình  yêu còn mãi                    vai       Sê kung
 •    
 • Võ  Tắc Thiên                          vai       Vương Hoàng Hậu/Lan Lan
 •    
 • Kim  Ngọc Mãn Đường           vai       Tuệ Mẫn
 •    
 • Truyền  Kì Hơ Dun                  vai       Phu nhân Đô Chi/Selwon
 •    
 • Anh  Hùng Liêm Chính            vai       Di Như
 •    
 • Thời  Gian Vàng                      vai       Shin Ơn E
 •    
 • A  Thousand Kisses                 vai       Chu  Young
 •    
 • Spy                                          vai       Park Hy Rim(Sung Hy)
 •    
 • Tình  Muộn                               vai       My-ung in
 •    
 • Cạn dòng nước mắt               vai       Veronica
 •    
 • Ngọn lửa tham vọng               vai      Chung Súc
 •    
 • Trái tim yêu thương                vai      Bô Hi
 •    
 • Khi mẹ tôi yêu                         vai     Miêng Súc
 •    
 • Tình yêu và thù hận                vai     Xisec/ Layla
 •    
 • Yên hận tình thù                     vai      Chung Kiang
 •    
 • Khát vọng xanh                      vai     Sun Chơn
 •    
 • Chúng ta kết hôn đi                vai     Vị Vị/ mẹ Dương Đào
 •    
 • Cộng  Sự                                  vai     Ơn Hô
 •    
 • Lửa  Tình                                 vai      Óc cha
 
 
 
 
Go to top